BEHÇET HASTALIĞI

 

Behçet Hastalığı Nedir ?

Behçet hastalığı, multisitemik bir hastalıktır. Arter ve venlerde non-granülomatöz tıkayıcı vaskülit yapar.

20-40 Y, erkeklerde sık olup, erkeklerde daha ciddi seyirli,prognoz daha kötüdür.

Tanı anamnez ve klinik bulgularla konur.

Tekrarlayan oral aft  (yılda en az 3 kez)ile birlikte  genital ülser, üveit,cilt bulgusu,paterji pozitifliği bulgularının ikisinin olması tanı koydurucudur.

Oral Aft: en erken bulgu, sarımsı nekrotik tabanlı,ağrılı,  küçük bir ülserden hızla geniş bir yaraya dönüşebilir.

Genital Ülser:en sık 2. bulgu (%80-90 olguda), aft benzeri ancak daha geniş ve derindir, skrotum ve vulvada sıktır, geniş skar bırakır, kadınlarda daha sık  görülür.

Cilt: %80 olguda görülür. Alt ekstremitede papulo-vesikülo-püstüler erüpsiyon, eritema nodosum (kadında sık), akneiform erüpsiyon,tromboflebit görülebilir.

Göz tutulumu ataklarla seyreder. Tedavide steroidler, immünsüpressörler ve biolojik ajanlar kullanılmaktadır.

 

Yakın takip ve tedaviyle prognoz iyidir, körlük gelişimi önlenebilmektedir.

Yazar: . | Tarih: 20/08/2015 / 03:32:15 | Etiketler: behçet